Lượt xem: 132484
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI SƠN LA VÀ Ổ DỊCH, VÙNG DICH TRONG NƯỚC
In trang

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI SƠN LA

     
                                                           

I. DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La

02123 666 115

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La

02123 850 201

0904 890 198

 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

0212 3852 326

0988 352 604

- Bộ Y tế

1900 9095

1900 3228

 

TT

ĐƠN VỊ

GIÁM ĐỐC

SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1

TTYT thành phố Sơn La

0904 096 066

0393 288 493

2

TTYT huyện Thuận Châu

0966 173 686

0967 375 881

3

TTYT huyện Quỳnh Nhai

0988 208 027

0977 708 959

4

TTYT huyện Mường La

0917 764 836

0982 306 776

5

TTYT huyện Mai Sơn

0366 300 523

0366 300 523

6