Lượt xem: 853032
THÔNG BÁO TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-CP
In trang
CDC SƠN LA THÔNG BÁO:

Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ngày 20/10/2021 https://adminmoh.moh.gov.vn/web/guest/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/-/asset_publisher/DOHhlnDN87WZ/content/tong-hop-anh-gia-cap-o-dich-tai-ia-phuong-theo-nghi-quyet-so-128-nq-cp-ngay-11-10-2021-cua-chinh-phu-va-quyet-inh-so-4800-q-byt-ngay-12-10-2021-cua-bo?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fadminmoh.moh.gov.vn%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fthong-tin-chi-dao-dieu-hanh%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DOHhlnDN87WZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Drow-0-column-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_DOHhlnDN87WZ_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview&fbclid=IwAR2qQmRzUaRZVdzNt1_IEPViMKU0angAk_FD7QX7bw3pMieqoV6LeIC3p_0

Các điu kin khi công dân đi vào tnh Sơn La áp dng theo Công văn 3475/UBND-KGVX ngày 14/10/2021 ca UBND tnh

Hướng dẫn các biện pháp phòng dịch: 

3475%20UBND%2014.10.2021.pdf

 

Đăng nhập

 

 

 

 

 

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS..BS. Nguyễn Tiến Dũng- Giám đốc

Địa chỉ:  Đường Bản Cọ, Phường Chiềng An, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 18/02/2020