Lượt xem: 157
Sơn La: Nâng cao năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
In trang

Từ ngày 22/4/2021- 06/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức các lớp tập huấn Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sử dụng phầm mềm vệ sinh nhà tiêu và chất lượng nước sạch, lập kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế, quản lý chất thải y tế và vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19, lấy mẫu, bảo quản vận chuyển mẫu nước cho cán bộ tuyến huyện và xã năm 2021.Tham dự  gồm có hơn 300 học viên là lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện/thành phố và cán bộ chuyên trách công tác vệ sinh môi trường tại tuyến huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

BS.CKII Lê Hồng Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khai mạc lớp tập huấn.

 Tại lớp tập huấn các học viên được cung cấp những nội dung cơ bản về: thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/20218 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; sử dụng phần mềm vệ sinh nhà tiêu và chất lượng nước sạch; hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu nước xét nghiệm; xây dựng kế hoạch biến đổi khí hậu của ngành y tế và hướng dẫn xử lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch bênh COVID-19...

CN. Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Trưởng khoa SKMT- YTTH- BNN Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, hướng dẫn cán bộ chuyên trách trạm Y tế xã sử dụng phần mềm vệ sinh nhà tiêu và chất lượng nước sạch.

 Sau lớp tập huấn các học viên tham dự thực hiện và triển khai phần mềm báo cáo theo đúng quy định. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát, quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La

CDC-Sơn La


Đăng nhập

 

 

 

 

 

 

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Địa chỉ:  Đường Bản Cọ, Phường Chiềng An, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247–Fax: 02123751.798- Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập Website số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 18/02/2020