Lượt xem: 247
Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương khóa XII, tổng kết công tác đảng năm 2018
In trang

         Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đã quán triệt và triển khai tới đảng viên trong toàn Đảng bộ các nội dung Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XII, gồm: Quy định số 08 - QĐ/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 36 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Thông báo kết luận số 37 - KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

         Tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng thời,tặng giấy khen cho 01 Chi bộ trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh”tiêu biểu và 23 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

                                                                                                                                                                                  MaiTrang


Đăng nhập

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc

Địa chỉ:  Đường Bản Cọ, Phường Chiềng An, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 18/02/2020