Lượt xem: 640
Đảng bộ Sở Y tế: Tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2015
In trang

         Thời gian qua, cùng với việc quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID- 19, Đảng bộ Sở Y tế đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban hành Kế hoạch số 136- KH/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng bộ Sở Y tế về triển khai Đại hội Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2020- 2023), Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020- 2025).

         Hiện nay, Đảng bộ Sở Y tế có 10 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trong đó có 01 đảng bộ bộ phận và 09 chi bộ cơ sở với tổng số 205 đảng viên. Để Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020- 2025) diễn ra vào cuối tháng 5/2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng bộ Sở Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt Đại hội Đảng ở cơ sở, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời Đảng bộ Sở Y tế đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo yêu cầu triển khai Đại hội đúng thời gian và tiến độ, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện phục vụ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tổ chức Đại hội trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế. Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các Cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh lần thứ IX… Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung được thực hiện trong Đại hội, bao gồm 4 nội dung chính là: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XX, nhiệm kỳ 2015- 2020; Cấp ủy chú trọng xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, trên tinh thần đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm; nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng, cấp ủy đảng đã thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020- 2025. Bầu Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020- 2025; Bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sơn La lần thứ IX. Công tác chuẩn bị cho bầu cử trong đại hội được thực hiện theo Quyết định số 244- QĐ/TW ngày 09.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong đảng và Hướng dẫn số 03- HD/TW ngày 20.3.2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

         Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020- 2025) phiên trù bị sẽ diễn ra vào 14h ngày 28/5/2020. Đại hội chính thức từ 7h30 ngày 29/5/2020 tại Hội trường tầng III Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La; số 343 đường Lò Văn Giá- Tổ 6 phường Chiềng Lề Thành phố Sơn La

Đăng nhập

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc

Địa chỉ:  Đường Bản Cọ, Phường Chiềng An, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 18/02/2020