Lượt xem: 317
Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
In trang

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 02 ngày, 28-29/12/2022, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII với sự tham gia của toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng bộ bộ phận. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được đồng chí Lê Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng bộ và các đồng chí trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ truyền đạt, quán triệt các nội dung, Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, các đảng viên còn được quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế, được cập nhật nhiều thông tin về tình hình chính trị - kinh tế, văn hóa – xã hội cả nước cũng như của tỉnh Sơn La, lĩnh hội các nội dung chỉ đạo quan trọng trong định hướng phát triển tỉnh Sơn La và ngành Y tế Sơn La giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật truyền đạt, quán triệt các nội dung, Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Đây là những nội dung hết sức thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên. Từ đó, là cơ sở để mỗi cá nhân, đơn vị trong đơn vị chủ động tham mưu, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn tại cơ sở, góp phần hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Thu Huế - CDC Sơn La

Đăng nhập

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc

Địa chỉ:  Đường Bản Cọ, Phường Chiềng An, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 18/02/2020