Lượt xem: 323
Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/03 và công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
In trang

Ngày 15/03 hàng năm được Liên Hợp quốc chính thức tuyên bố là Ngày Quyền của người tiêu dùng trên toàn thế giới nhằm cổ vũ cho những quyền cơ bản của người tiêu dùng. Phản đối các hành vi, vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, qua đó đề cao vai trò và vị thế của người tiêu dùng, đẩy mạnh công cuộc bảo vệ người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-TTg lấy ngày 15/3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

Thực hiện Công văn số 300/SCT- QLTM ngày 06/03/2023 của Sở Công thương về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/03 và công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Để triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn được tổ chức thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, đồng thời huy động được sự quan tâm hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/03 và công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/03/2023. Từ ngày 06/03/2023 đến 30/03/2023, tập trung cao điểm từ ngày 10/03/2023 đến ngày 20/03/2023. Các đơn vị tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp, chương trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tờ tin, bản tin, nhóm Zalo, Web site, Fan page… của các đơn vị. Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và các nội dung về chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh về quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; - Tuyên truyền về lịch sử, mục đích, ý nghĩa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/03. Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/03/2023: “Thông tin minh bạch – tiêu dùng an toàn”

Với chủ đề “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”, hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở với các hình thức phong phú, đa dạng, nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng./.

Mai Trang- CDC Sơn La

 

Đăng nhập

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc

Địa chỉ:  Đường Bản Cọ, Phường Chiềng An, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 18/02/2020