HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023
Lượt xem: 1272

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SYT ngày 25/02/2021 của Sở Y tế về việc Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp Ngành Y tế giai đoạn 2021-2030; Công văn số 688/BYT-MT ngày 15/2/2023 của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-SYT ngày 26/2/2023 về Triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc”.

Nội dung hoạt động trong Tháng hành động ATVSLĐ bao gồm tổ chức Mít tinh, các Hội thi, hội thảo, tập huấn về Chủ đề STVSLĐ, phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ trong các cơ quan đơn vị. Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền về các thông điệp, tài liệu, video các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ; xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu, video truyền thông về các nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn cho các cơ sở lao động; xây dựng và cung cấp các tài liệu, hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, duy trì và phát triển phong trào "xanh - sạch - đẹp", bảo đảm An toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động; đảm bảo không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động.

Với tinh thần đó, các đơn vị chủ động lập kế hoạch, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động  phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị đảm bảo hiệu quả. Mục đích tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch COVID-19, phòng chống các dịch bệnh khác, đảm bảo tính mạng của người lao động tại các cơ sở lao động...

CKI. YTCC.  Nguyễn Thị Hoài Thu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

Đăng nhập

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: BS CKII. Lê Hồng Trường - Giám đốc

Địa chỉ:  Số 84A - Đường Lò Văn Giá, tổ 4, Phường Chiềng Lề, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website: Số 02/GP-TTĐT ngày 18/02/2020; Số 01/GP-TTĐT ngày 31/10/2023