Kiểm tra, hậu kiểm, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn
Lượt xem: 1930

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-ATTP ngày 06/10/2022 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc kiểm tra, hậu kiểm, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn các huyện Sốp Cộp, Sông Mã và thành phố Sơn La. Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 20/10/2022 đã tiến hành kiểm tra 48 cơ sở trên địa bàn 03 huyện, Sốp Cộp, Sông Mã và thành phố Sơn La

Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm do Ông Đặng Mạnh Hà, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn đã kiểm tra, hậu kiểm 27 cơ sở cụ thể: Tại huyện Sốp Cộp kiểm tra, hậu kiểm 05 cơ sở, huyện Sông Mã kiểm tra, hậu kiểm 04 cơ sở, thành phố Sơn La kiểm tra, hậu kiểm 18 cơ sở; số cơ sở giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm: 21 cơ sở. Thực hiện lấy 125 mẫu trang thiết bị dụng cụ tại cơ sở làm test kiểm tra nhanh (Độ sạch bát đĩa). Kết quả: 125/125 mẫu đạt.

Chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kiểm tra an toàn thực phẩm Bếp ăn tập thể trong Trường học

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể tại các trường học có tổ chức ăn bán trú thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn huyện Sốp Cộp, Sông Mã, thành phố Sơn La cho thấy: 27/27 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể tại các trường học có tổ chức ăn bán trú đã chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Có đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm. Các điều kiện về vệ sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người, nguồn nước, nguyên liệu thực phẩm đảm bảo; kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã kiến nghị với Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp, Sông Mã, thành phố Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm. Tiếp tục tham mưu triển khai công tác hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm đã được phê duyệt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đặng Hậu- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sơn La 

Đăng nhập

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: BS CKII. Lê Hồng Trường - Giám đốc

Địa chỉ:  Số 84A - Đường Lò Văn Giá, tổ 4, Phường Chiềng Lề, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website: Số 02/GP-TTĐT ngày 18/02/2020; Số 01/GP-TTĐT ngày 31/10/2023