Lượt xem: 553
Sở Y tế tổ chức Hội nghị giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031; ký cam kết Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
In trang

          Ngày 20/4/2022, Sở Y tế tỉnh Sơn La tổ chức chức Hội nghị giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế nhiệm kỳ 2021- 2026 và 2026-2031; ký cam kết Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Đắc Thắng TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng, Thanh tra, Trưởng phó các phòng trực thuộc Sở; Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc Sở.

          Thực hiện Quy định số 349-QĐ-TU  ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Sở Y tế tổ chức quán triệt quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng, việc quán triệt quy định có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, nêu cao ý thức trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp sau nội dung quán triệt, các đồng chí giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở đã ký vào Bản cam kết trách nhiệm và chịu trách nhiệm của mình trước Giám đốc Sở. Sau Hội nghị này, các phòng chuyên môn, tổ chức giúp việc và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở sẽ ban hành quy định và ký cam kết về trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, cùng cộng đồng trách nhiệm trong toàn ngành Y tế.

Cùng ngày, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế nhiệm kỳ 2021- 2026 và 2026-2031. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đắc Thắng TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Sở Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác cán bộ, là bước nền tảng để Sở Y tế kịp thời phát hiện ra những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tiến hành rà soát bổ sung và xây dựng vào quy hoạch, làm cơ sở cho công tác bổ nhiệm các cán bộ có đức, có tài lên lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục, bền vững giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển của ngành y tế trong những giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được thông qua các điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu nhân sự bổ sung, xây dựng vào quy hoạch chức danh Giám đốc và Phó giám đốc Sở Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031, đồng thời được hướng dẫn quy trình, cách thức bỏ phiếu theo đúng quy định. Sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, Sở Y tế đã triển khai thực hiện quy trình lấy ý kiến theo đúng các bước quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch.

 

Các đại biểu dự hội nghị thực hiện bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ.

Qua các Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị lãnh đạo mở rộng và Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở Y tế, Ban tổ chức tổng hợp kết quả lấy ý kiến giới thiệu nhân sự và thống nhất danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021- 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 để trình cơ quan cấp trên phê duyệt theo đúng quy định./.

CN.Mai Trang

Đăng nhập

 

 

 

 

 

 

BẢN QUYỀN THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SƠN LA

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS..BS. Nguyễn Tiến Dũng- Giám đốc

Địa chỉ:  Đường Bản Cọ, Phường Chiềng An, TP.Sơn La -  ĐT: 0212.3852.247 (Liên hệ trong giờ hành chính) - Email: ttksbt@sonla.gov.vn

Giấy phép Website số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 18/02/2020